Ffôn: 01874 623598 | E-bost: storeyarms@cardiff.gov.uk Rhieni Athrawon Disgyblion

Rafftio Dŵr Gwyn

White Water Rafting

Gyda llynges o rafftiau, gallwn grwydro’r darnau gorau o Afon Wysg y tu allan i’r tymor pysgota. Mae’r dyfroedd yn daith ddiogel ar hyd yr afon, ar hyd ardaloedd o ddŵr gwyn sydd wedi’u graddio.

Dan arweiniad hyfforddwyr rafftio cymwys, byddwch yn dysgu i lywio’r rafft yn ddiogel i lawr y dyfroedd gwyllt. Bydd pawb yn gwisgo cymhorthion arnofio, dillad dŵr a helmed.

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd