Cyfleusterau

Diolch i grantiau’r Loteri Fawr, rydym wedi gallu gwella ac ymestyn y ganolfan a nawr gallwn gynnig llety gwely bync cyffyrddus mewn dau adeilad cysylltiedig sy’n dal hyd at 58 o bobl

Mae Canolfan y Storey Arms wedi’i lleoli 440 metr uwchben lefel y mor wrth droed Pen y Fan, y mynydd uchaf yn Ne Cymru a Lloegr.

Mae lleoliad ** y ganolfan, yng nghalon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn cynnig profiad unigryw i ymwelwyr.  Mae ein cymdogion fwy na milltir i ffwrdd!

Diolch i grantiau’r Loteri Fawr, rydym wedi gallu gwella ac ymestyn y ganolfan a nawr gallwn gynnig llety gwely bync cyffyrddus mewn dau adeilad cysylltiedig sy’n dal hyd at 58 o bobl (gydag ystafell ar gyfer dau neu dri ychwanegol os oes angen!)

Mae’r tiroedd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ar y safle yn ogystal ag ardal wersylla i’w defnyddio gan grwpiau sy’n aros yn y ganolfan neu grwpiau addysgol sy’n aros y nos.

Llety

Llety

Cyfleusterau ar y Safle

Cyfleusterau ar y Safle

Trafnidiaeth

Trafnidiaeth

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd