Caiacio a Chanŵio

Kayaking

Mae’r Storey Arms mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau dŵr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mwynhewch ar un o gronfeydd dŵr prydferth y parc (mae’r agosaf dafliad carreg i ffwrdd), neu ar y gamlas hyfryd sy’n llifo o Aberhonddu i Sir Fynwy. Os yw’r lefelau dŵr yn addas gallwch fentro ar Afon Gwy neu Afon Wysg. Os yw’r haul yn gwenu gallwch ddysgu sut i hwylio, canŵio neu rafftio.

Rydym yn defnyddio canŵod, caiacau, byrddau padlo eistedd a sefyll ar ystod.

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd