Gweithgareddau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, a gefnogir gan weithgareddau ar y safle ychwanegol i’ch herio mewn amrywiaeth o ffyrdd

Rydym yn defnyddio detholiad gofalus o’r gweithgareddau hyn yn ystod rhaglen i sicrhau ein bod yn ateb eich amcanion.  Rydym yn selio ein detholiad ar anghenion eich grŵp a’r tywydd.

Mae ein gweithgareddau yn cynnwys:

Kayaking

Caiacio a Chanŵio

Rydym yn defnyddio canŵod, caiacau, byrddau padlo eistedd a sefyll ar ystod o ddyfrffyrdd ym Mharc Cenedlaeth Bannau Brycheiniog

Caving

Ogofa

Bydd ein hyfforddwyr ogofa cymwys yn eich arwain drwy ardaloedd tanddaearol trawiadol

Hill Walking

Cerdded Bryniau

Mae cerdded yn weithgaredd poblogaidd iawn yn y Bannau Brycheiniog. Dysgwch sut i ddarllen map a defnyddio cwmpawd

Rock Climbing

Dringo Creigiau ac Abseilio

Dysgwch yr hanfodion yma cyn mentro mas ar greigiau mwy ym Morlais, Penalltau neu arfordir Gwyr

Gorge Walking

Anturio / Cerdded Ceunentydd

Ymysg yr heriau mae croesi y tu ôl i raeadrau a neidio i mewn i byllau dyfnion, diogel

Orienteering

Cyfeiriadu

Gan ddefnyddio nodweddion y tir a’r map, byddwch yn ffeindio eich ffordd o amgylch y cyrsiau

Problem Solving

Datrys Problemau

Waiting for translation

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd