Gweithgareddau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, a gefnogir gan weithgareddau ar y safle ychwanegol i’ch herio mewn amrywiaeth o ffyrdd

Gall cyrsiau bara o un dydd i raglen 7 diwrnod, i fodloni anghenion y grŵp. Mae ein cyrsiau mwyaf poblogaidd yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar benwythnosau, neu dros dridiau/2 noson.

Mae ein gweithgareddau yn cynnwys:

Kayaking

Caiacio a Chanŵio

Teithiau diwrnod neu hanner diwrnod ar y dŵr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Caving

Ogofa

Bydd ein hyfforddwyr ogofa cymwys yn eich arwain drwy ardaloedd tanddaearol trawiadol

Hill Walking

Cerdded Bryniau

Mae cerdded yn weithgaredd poblogaidd iawn yn y Bannau Brycheiniog. Dysgwch sut i ddarllen map a defnyddio cwmpawd

Rock Climbing

Dringo Creigiau ac Abseilio

Dysgwch yr hanfodion yma cyn mentro mas ar greigiau mwy ym Morlais, Penalltau neu arfordir Gwyr

Gorge Walking

Anturio / Cerdded Ceunentydd

Ymysg yr heriau mae croesi y tu ôl i raeadrau a neidio i mewn i byllau dyfnion, diogel

White Water Rafting

Rafftio Dŵr Gwyn

Dysgwch i lywio’r rafft yn ddiogel i lawr y dyfroedd gwyllt ar ddarnau gorau o Afon Wysg.

Orienteering

Cyfeiriadu

Gan ddefnyddio nodweddion y tir a’r map, byddwch yn ffeindio eich ffordd o amgylch y cyrsiau

Problem Solving

Datrys Problemau

Waiting for translation

Bush Crafts

Sgiliau Gwylltgrefft

Dysgwch sut i adeiladu lloches yn y goedwig o amgylch y ganolfan. Byddwch yn dysgu sgiliau goroesi sylfaenol a sut i gynnau tân

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd