Ffôn: 01874 623598 | E-bost: storeyarms@cardiff.gov.uk Rhieni Athrawon Disgyblion

Dug Caeredin

strapline text

The Duke of Edinburgh's Award

Mae’r Storey Arms â thrwydded Darparwr Gweithgaredd Cymeradwy Gwobr Dug Caeredin ar gyfer adran Alldaith a Phreswyl y wobr. Mae gennym yr awdurdod i gynnig gweithgareddau i’r adrannau hyn o’r wobr a chymeradwyo cyflawniadau’r rhai sy’n cymryd rhan.

Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion a’r gwasanaeth ieuenctid i gynnig hyfforddiant, ymarfer a gwobrwyo’r alldeithiau, ar bob lefel o’r wobr.

Rydym yn cynnal Cwrs Preswyl Aur Dug Caeredin bob blwyddyn lle mae’r cyfranogwyr yn dod ynghyd ag eraill o’r DU.

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd