Ffôn: 01874 623598 | E-bost: storeyarms@cardiff.gov.uk Rhieni Athrawon Disgyblion

Cysylltwch â ni

Trefnu antur i ysgol, coleg neu grŵp? Cysylltwch â ni i weld sut gallwn ni helpu.

Eich enw (gofynnol)

Eich e-bost (gofynnol)

Pwnc

Eich neges

Storey Arms

Ffôn: +44 (0)1874 623598

E-bost: storeyarms@cardiff.gov.uk

Drwy’r post:

Storey Arms Centre,
Libanus,
Brecon,
Powys,
LD3 8NL, UK

Cyfeiriadau

Mae Canolfan y Storey Arms, 440m uwch lefel y môr, yn un o ganolfannau addysg awyr agored uchaf y DU. Mae’n gorwedd wrth odre Corn Du a Phen y Fan, ger y ffordd brifwythiennol rhwng gogledd a de Cymru. Felly, mae’r lleoliad yn un anghysbell ond cyfleus, gwta 45 munud o Gaerdydd a 75 munud o Ail Bont Hafren. Mae Canolfan y Storey Arms ar bwynt uchaf yr A470 o Ferthyr Tudful i Aberhonddu – filltir i’r gogledd o’r gyffordd â’r A4059. Mae hyn a hyn o lefydd parcio ar gael ym maes parcio’r ganolfan. Mae’r orsaf drenau agosaf ym Merthyr Tudful, ac mae bysus i Aberhonddu yn cysylltu â’r trenau. Mae safle bws gyferbyn â’r ganolfan.

Grid reference: SN 982 203 Map: OS Explorer OL12 – Brecon Beacons Western Area Post Code: LD3 8NL

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd