Datrys Problemau

Problem Solving

Mae datrys problemau gyda Storey Arms yn  rhan o’n holl weithgareddau ond yn aml mae’r cyrsiau wedi eu dylunio fel mai datrys problemau yw’r prif ganlyniad.

Mae gweithgareddau yn y Ganolfan yn cynnwys her gwe pry cop, golff ffos, wyau’n hedfan a hyd yn oed helfa drysor ‘GeoCache’ Storey Arms yn defnyddio technoleg daearleoli er mwyn dod o hyd i gliwiau cudd.

Mae gweithgareddau datrys problemau oddi ar y safle’n cynnwys her adeiladu cwch, briffio a threfnu timau i gerdded mynydd neu ogof a sefyllfa achub.

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd