Ffôn: 01874 623598 | E-bost: storeyarms@cardiff.gov.uk Rhieni Athrawon Disgyblion

Dringo Creigiau ac Abseilio

Rock Climbing

Dysgwch yr hanfodion yma cyn mentro mas ar greigiau mwy ym Morlais, Penalltau neu arfordir Gwyr.

Bydd yr hyfforddwyr dringo cymwys yn dangos i chi sut i ddringo’n effeithlon a diogel a defnyddio’r offer yn gywir. Dysgwch sut i weithio mewn tîm bach gan ddal eich rhaffau eich gilydd wrth ddringo.

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd