Covid-19

20 Iau 2020

DEWCH I FANNAU BRYCHEINIOG YN DDIOGEL

Gweler Cod Ymddygiad Bannau Brycheiniog a luniwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’i bartneriaid.

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch I

Home

 Rydym yn gobeithio eich bod chi a’ch teulu yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Diogelu Cymru

24 Gorffennaf 2020

COVID 19 AILAGOR Y STOREY ARMS FESUL CAM

Storey Arms Centre Phased approach Cym

Rydym yn gobeithio eich bod chi a’ch teulu yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Diogelu Cymru

24 Mehefin 2020

Cliciwch ar y dolenni isod i weld ein newyddion Covid-19 diweddaraf a’r paratoadau rydym yn eu gwneud i ailagor y ganolfan

Diweddariad Covid-19 Mehefin 2020 Cym

Rydym yn gobeithio eich bod chi a’ch teulu yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Arhos yn lleol a diogelu Cymru

15 Mai 2020

Cofiwch fod y llwybrau cerdded yn ardaloedd poblogaidd Bannau Brycheiniog dal ar gau.

Gweler y neges gan Lywodraeth Cymru:

Pam nad yw teithio i Gymru yn opsiwn – nodyn pwysig i’ch atgoffa

Rydym yn gobeithio eich bod chi a’ch teulu yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

23 Mawrth 2020

Ein hymateb i’r achos presennol o Coronafeirws (Covid-19)

Ar 23 Mawrth 2020, o ganlyniad i gyngor Llywodraeth y DG a Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae Canolfan Storey Arms wedi atal pob cwrs.

Mae ein tîm staff bellach yn gweithio o gartref, oni bai eu bod yn helpu Cyngor Caerdydd gyda gwasanaethau hanfodol yn ardal Caerdydd, lle bo’n briodol.

Rydym eisoes wedi dechrau cysylltu ag ysgolion a grwpiau a oedd wedi bod yn cynllunio i ddod i’r ganolfan. Os nad ydych wedi clywed gennym eto, byddwch yn amyneddgar.

Yn ymarferol:

Os oes angen i chi siarad â ni, cysylltwch â ni drwy e-bost ar storeyarms@caerdydd.gov.uk neu defnyddiwch un o’n ffurflenni cyswllt ar ein tudalen cysylltu â ni. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Byddwn yn rhoi sylw manwl i’r cyngor gan Gyngor Caerdydd a holl ffynonellau perthnasol y Llywodraeth, i ddatblygu ein hymateb i’r sefyllfa newidiol hon.

Rydym yn gobeithio eich bod chi a’ch teulu yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Byddwch yn ymwybodol bod cyfyngiadau llym ar fynediad i’r mynyddoedd o fewn y Parc Cenedlaethol.   Edrychwch ar wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog www.breconbeacons.org a gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru www. cymorth cyfoethnaturiol.cymru i gael gwybodaeth am gau llwybrau, meysydd parcio, ac ati.

Cefnogwn gyngor y Llywodraeth bod gyrru i wneud taith gerdded yn cael ei ystyried yn deithio nad yw’n hanfodol – cerddwch o’ch cartref.

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd