Adeiladu Tîm

Gweithio ynghyd i ddatrys problemau a datblygu perthnasau

Cynigiwn nifer o ddiwrnodau adeiladu tîm gwahanol yn y ganolfan, o:

  • ddiwrnodau i athrawon a staff ysgol,
  • diwrnodau corfforaethol, neu
  • gyrsiau i fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig.

Gallai’r rhain fod yn ddiwrnodau teithio gyda thasgau datrys problemau sy’n arwain at adeiladu rafft neu dasgau symlach ar safle’r ganolfan.

© Storey Arms - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd